Hello Especially – Sukima Switch

Repost lại qua blog mình thoai :”) dù cả 2 đều là của mềnh :”)

愛の文学 | Ai no Bungaku

:”) Ending theme cho anime Silver Spoon.

Lâu rồi mới nghe lại nhạc của Sukima Switch.

Bản này dễ thương kinh khủng luôn và 2 anh cũng đổi style luôn mới chết chứ X”3

Con tim fangirl trồi sụt nữa rồi đây.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s