Day 67th.

20140318-221928.jpg

Tâm trạng dạo này chính là chẳng muốn nói chuyện hay tiép xúc với những người thân.

Cảm giác nếu như gặp sẽ mong mỏi rằng họ sẽ hỏi mình vì sao và mình sẽ rất muốn trả lời. Nhưng tiếc là không được như thế…vì có những chuyện,những việc mình không thể chia sẻ với ai được cả và mình sẽ không thể nói.

Rồi mình sợ gặp mình sẽ không có gì để nói, và cũng không biết cuộc gặp gỡ đó để làm gì…

Mâu thuẫn là vậy.

Chỉ muốn chạy đi đâu đó trên đường đi làm về và về nhà để kết thúc một ngày.

Dạo này có nhiều chuyện không như ý muốn và mình cảm thấy đang bị trêu đùa, cảm giác những lời nói đó chỉ là một thứ huyễn hoặc để mình có động lực thôi.

.
.
.

I am Lost
Stitch
.
.
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s