Vẫn nhớ Opera.

Suy cho cùng mình vẫn nhớ Opera 😦
Nhớ kinh khủng luôn vì giao diện dễ dùng, simple và không màu mè quá nhiều.

Mình muốn quay lại dùng opera quá đi mất….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s