Hoài niệm

Rảnh rỗi ngồi dọn dẹp phòng chung của nhà, trong ngăn tủ máy tính bàn phát hiện được cuốn tạp chí Sunflower này.

Cũng nhờ có bố nên mới học được tiếng Anh, đống sách tiếng Anh trên tủ sách của bố bị mình phá tanh bành… Từ sách chính trị, sách vi tính,sách tiếng Anh, tiếng Pháp etc. Đại khái là bị mình làm rã ra hết.

Cuốn Sun Flower này cũng là trong số đó, đọc lại vẫn thấy có thể học được nhiều :”) 

Nhờ có bố nên mình mới thích tiếng Anh. 

 

Advertisements

Life after work

Bắt đầu quãng thời gian thất nghiệp.

Rời khỏi vị trí mình ngồi để chuẩn bị một tương lai khác, thật sự mà nói có nhiều thứ mình không cam tâm.

Cty tốt với mình, nhưng mình không ổn định được.

Giờ ăn chơi và đăng ký đi học.

  

Owari.End.Finis.Kết thúc.

Tố Chủ nhât gần rạng sáng thứ hai gửi email.

Thứ hai nhận được hồi đáp.

Tôi thứ hai gần rạng sáng thứ ba gửi hồi đáp.

Tới sáng thứ ba nhận được lời đồng ý.

Sắp hết một tuần.

Cũng phải chia tay.

Nói với người khác là không vui không buôn nhưng cảm xúc của bản thân chỉ có bản thân biết rõ.