Hoài niệm

Rảnh rỗi ngồi dọn dẹp phòng chung của nhà, trong ngăn tủ máy tính bàn phát hiện được cuốn tạp chí Sunflower này.

Cũng nhờ có bố nên mới học được tiếng Anh, đống sách tiếng Anh trên tủ sách của bố bị mình phá tanh bành… Từ sách chính trị, sách vi tính,sách tiếng Anh, tiếng Pháp etc. Đại khái là bị mình làm rã ra hết.

Cuốn Sun Flower này cũng là trong số đó, đọc lại vẫn thấy có thể học được nhiều :”) 

Nhờ có bố nên mình mới thích tiếng Anh. 

 

2 thoughts on “Hoài niệm

    1. Dạ 🙂 chính vì vậy nên mới cảm thấy thật ra những điều người lớn làm điều có nguyên do, chỉ là lúc nhỏ ko hiểu chuyện ah 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s