khóc

Mình chẳng biết hôm nay ngày gì mà mình cứ khóc hoài, xem phim cũng khóc, đọc truyện cũng khóc, nghe nhạc cũng khóc…

webtoon Jingle Jungle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s