Ông ngoại

Đã hơn 3 tuần.

Kể từ ngày ông ngoại mất.

Từ lúc ông mất đến giờ, mình chưa khóc lần nào.

Cũng không hiểu vì sao lại không thấy đau gì hết, cũng không thấy xót gì hết.

Cảm thấy trống rỗng một phần.

Đến hôm nay coi một phim, nói về tình cảm gia đình, lại ngồi khóc như mưa.

Tại sao cứ đợi có người mất rồi, gia đình mới lại sum họp?

Đó là một cái giá quá đắt.

Advertisements