6 màu 

Một trong những truyện Đam Mỹ (nam xnam) mình đọc.

Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi.

Cảm ơn anh Nam Kha vì đã diễn đạt trọn vẹn cảm xúc chờ đợi một người là thế nào…

Tình cảm thì cho dù giới tính nào con người cũng có quyền được hạnh phúc.

Thật sự mà nói, mình không xem thường giới tính thứ 3 (LGBT) nhưng mình vẫn có định kiến với họ. Tuy nhiên, chẳng ai có thể lựa chọn thay đổi những gì tạo hoá đã ban cho. Họ có thể tranh đấu và lựa chọn cách sống cho mình. 

Thành thử ra trào lưu 6 màu là mình không có đu theo vì mình không muốn bị gọi là theo phong trào và chỉ bản thân thấy vui mừng và chúc phúc là được rồi. Nhiều bạn còn không biết 6 màu nghĩa là gì mà cứ đu bám làm theo :)) nhìn thấy vừa mắc cười vừa chướng mắt bm ra.

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s