I can’t make it

Hôm nay là nguyên một ngày mình cảm thấy mọi thứ không theo ý muốn của mình. Làm gì, nhìn gì, nghe gì cũng cảm thấy như thế giới đang chống lại mình theo một cách tiêu cực nhất.Đôi lúc chỉ muốn chạy xa hay đi đâu đó nhưng lại không đủ can đảm để đi một mình giống như những người khác. Mình nhớ có đọc một lifehack rằng, phải học cách tự một mình thì mới có thể sống sót và sinh tồn được. Mình không làm được điều đó mỗi khi cảm thấy suy sụp, mình cũng không muốn chia sẻ với ai, mình không muốn làm gì ngoài việc ngồi trong phòng, tắt đèn, đóng kính cửa. Mình chỉ muốn cuộn tròn trong căn phòng của mình và nghĩ về một tương lai mù mịt.

Hopeless is what I feel at the moment.

S-o-m-e-o-n-e, please help me. 

Advertisements