Muộn

Nằm mơ thấy lại bạn đó. Kiểu đợt này giống như hai đứa đã quen nhau hay sao ấy, bạn ấy lo cho mình hết mực. Mình cảm thấy ờ, thật là hạnh phúc cho đến khi dỉnh dậy thì mọi thứ đều là giấc mơ. Mình biết là mình đã hết hi vọng với bạn ấy nhưng chắc có lẽ vẫn còn vướng bận nên như vậy chăng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s