Fullmetal Alchemist

 

o108-0-110-111

 

Mình gần 1 tuần nay luyện anime Fullmetal Alchemist. Giờ muốn kiếm anime có cảm giác tương tự không có. Vừa vui  vừa buồn, cảm xúc đan xen. 

Advertisements