Cô đơn.

Lúc bản thân muốn khóc thì cảm thấy chốn đông người không hợp, không được khóc.

Trước mặt người mình không thích, không được khóc.

Về đến nhà rồi, cũng không biết kiếm ai để mình khóc.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s