Crossing the road.

Please tell me…

When you cross the road.

Which way you will look?

.
.
.

Nhìn đi đâu thì mãi mãi cũng chẳng thấy nữa rồi.

Advertisements