Nên đi đâu nhỉ?

Nên đi đâu nhỉ?

Bước từng bước cũng chả để làm gì.

Cố lên, mơ mộng cũng được,

Đi để đổi.

Đổi thay.

Thay đổi.

Và trả nợ. 🙂

Advertisements